Adatkezelési tájékoztató

 • A Bagázs Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: “ Adatkezelő”) elkötelezett az információs önrendelkezési jogok védelme iránt. E tájékoztató célja, hogy az Egyesület honlapjának látogatói számára bemutassuk az itt zajló adatkezeléseket. A kezelt személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat, panaszt az alábbi elérhetőségeken keresztül fogadjuk:
Az Adatkezelő megnevezése BAGázs Közhasznú Egyesület
Székhely 1137 Budapest, Szent István park 10.
Telefon +36703955901
E-mail
Adószám 18206634-1-42
Nyilvántartási szám 01-02-0014179
Nyilvántartó bíróság neve Fővárosi Bíróság
Adatvédelmi tisztviselő dr. Barabás Tamás, 06 20 402- 4964,
 • Az adatkezelés célja

A honlap felkeresése, a honlapon való látogatói tartózkodás során megvalósuló adatkezelések az oldal működtetésének és a felhasználói élmény biztosítása érdekében történnek, ideértve a felhasznált websütik (cookie-k) igénybevételét. A honlapon keresztül történő adományozás, a Hírlevélre történő feliratkozás, az Önkéntesi jelentkezés és a BAGázs Követ Programba való jelentkezést lehetővé tevő aloldalak az Egyesület alaptevékenységeinek népszerűsítését, széles körben történő megsimerését és az érdeklődők aktivizálását célozzák meg.

A honlapon tehát többféle adatkezelés zajlik, az alábbi egyesületi tevékenységek támogatása és az azokban való bekapcsolódás érdekében:

 1. a) A honlap megtekintése elsősorban a működést elősegítő websütik útján1
 2. b) Adományozás: a támogatók és a befolyt támogatási összegek nyilvántartása, az Adatkezelő támogatásgyűjtő tevékenységének hatékony szervezése
 3. c) Online Hírlevél feliratkozás
 4. d) Önkéntesek jelentkezése: az önkéntesként jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel, az önkéntességet megalapozó jogviszony létrehozása, az önkéntesi tevékenység megszervezése, az ún. Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésének igazolása, valamint a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartás vezetése.
 5. e) BAGázs követ jelentkezés: az egyéni kezdeményezések nyilvántartása
 6. f) Websütik: a honlap működtetése, a látogatottság mérése, remarketing kampányok lebonyolítása
 • Milyen személyes adatokat kezelünk, és milyen jogalapon?
 1. a) A honlap megtekintése

A honlap felkeresésekor a látogató személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) (f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeken alapul, mivel a jelzett adatok kezelése a honlap működtetésének és a felhasználói élmény biztosítása érdekében történik. A honlap megnyitásakor a látogatás dátuma és időpontja, a számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe kerül rögzítésre. Ezeket az automatikusan rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az ilyen módon rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatok – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A Honlap html kódja az Adatkezelő ellenőrzési körén kívüli, független, külső szerverről érkező és arra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói a saját szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, mely adatkezelésről az internetszolgáltatójánál tud tájékozódni.

 1. b) Adományozás

 1. ba) A honlap aloldalán ld. https://bagazs.org/tamogass/ elérési felületén kezelt személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, irányítószám, cím, város/lakóhely) az adományozást teszik lehetővé. Az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján. A honlapon keresztül történő adományozáskor ön az OTP SimplePay rendszerén keresztül teheti meg. Az OTP Bank tájékoztatója itt olvasható. Az OTP SimplePay rendszeren keresztül történő adományozás során az Önnek az alábbi adatokat kell, vagy lehet megadnia:

teljes név, email cím, telefonszám, cím.

Az adományozásra tekintettel a fentiekben meghatározottakon túl az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: befizetés időpontja, közleménye; támogatás összege, pénzneme, rendszeressége; fizetési mód; kapcsolat a Bagázzsal.

 1. bb) Bagázs maszk és táska kampány nyitóoldal ( http://bagazs.org/maszk/ ; http://bagazs.org/taska/)

A honlap aloldalon keresztül szintén eljuthatunk az adományozási felületre az alábbi tartalmú (név, irányítószám, város, utca, házszám, e-mail cím, (rendelt maszk, vagy táska darabszám) megrendelést követően. Az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján.

FONTOS! Az OTP SimplePay fizetési felületére történő átirányítást követően az ott meghatározott adatokat az OTP SimplePay számára kell megadnia. Az ily módon megadott adatokat az Adatkezelő nem kezeli, azokkal kapcsolatban az OTP SimplePay adatkezelési gyakorlatára vonatkozóan nem vállal felelősséget.

Az adatkezelés időtartama

Az adományozás során a megadott, valamint a támogatás nyújtásra tekintettel az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelése a támogatás nyújtásával illetve a személyes adatok megadásával kezdődik és a személyes adatoknak kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követő törléséig tart. A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: számviteli és adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Ön által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést.

 1. c) A hírlevél feliratkozás

A hírlevélben az Egyesület munkájáról, aktuális programjairól és rendezvényeiről, önkéntes és támogatási lehetőségekről tájékoztatjuk azokat, akik a hírlevél küldését kérték. Az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján. A feliratkozáskor közölt személyes adatokat a hírlevél címzettjének előzetes hozzájárulásával (ld. jelölőnégyzet kipipálása) kezeljük. A hírlevélre történő feliratkozás során az Adatkezelő az Ön által megadott alábbi személyes adatokat kezeli: név, email cím, kapcsolat a Bagázzsal, telefonszám, cím, születési dátum.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelek láblécében található “unsubscribe” linkre kattintva, vagy az címre történő e-mail küldésével. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevelet vagy egyéb direkt marketing anyagot nem küldd az Ön számára.

 1. d) Az önkéntesként jelentkezők adatainak kezelése

Az önkéntesnek jelentkezés során az alábbi személyes adatokat kell megadnia: név, telefonszám, email cím, önkéntes motiváció. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján.

Az önkéntes szerződés megkötésekor, illetve az önkéntesi jogviszony fennállása alatt további személyes adatokat is kell megadnia: adóazonosító jel, személyi igazolvány száma, nem, kiskorúság esetén a szülők neve és elérhetősége, kapcsolat a Bagázzsal. Az önkéntesként történő jelentkezés során a megadott személyes adatok kezelése az önkéntesként történő jelentkezés elküldésével és a személyes adatok megadásával kezdődik, illetve a személyes adatoknak az Ön kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart. Az önkéntes személyes adatai közül,

 • az önkéntes Ön természetes személyazonosító adatait;
 • valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát;
 • az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét;
 • kiskorú önkéntes Ön és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott önkéntes Ön esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
 • a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját;
 • azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya megszűnik;
 • a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát;
 • a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét; valamint
 • a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,

az Adatkezelő a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (2) bekezdés alapján az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig megőrzi. A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: társadalombiztosítási és adójogszabályokban) előírt külön megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az adatkezelés jogalapja, amennyiben azt jogszabály írja elő, a GDPR 6. cikk (1) (c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése.

 1. e) A Bagázs Követ program

A honlapon az egyéni kezdeményezéshez kapcsolódóan az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, milyen típusú gyűjtést szervezel? (pl. születésnap), rendezvény típusa (futóverseny, esküvő, ruhavásár, más ötletem van), kampány/esemény neve, kampány leírása, összegyűjteni kívánt összeg, kiemelt kép a kampányhoz. Az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján. Az egyéni kezdeményezések adatait 5 évig őrizzük meg.

 1. f) A honlapon használt websütikről (“cookie”-król)

Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatásnyújtás érdekében az látogató számítógépén ún. websütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében.

Az Adatkezelő a következő websütiket használja:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a látogatása után automatikusan törlődnek, illetve a honlap hatékonyabb és biztonságosabb, valamint a Honlap egyes funkcióinak megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

Állandó (persistent) cookie: ezt a cookie-t az Adatkezelő a felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) alkalmazza. Ezen cookie-k tárolásának időtartama attól függ, hogy Ön az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (Google Analytics).

A honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek célja, hogy az Adatkezelő a Honlapra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshesse fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap látogatói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől. Az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján.

 • Igénybe vett adatfeldolgozók

Az adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségei hatékony módon történő teljesítése érdekében, valamint az egyes típusú adatkezelések során meghatározott célból adatfeldolgozókat vesz igénybe.

A Hírlevelek küldése a Mailchimp hírlevél rendszeren keresztül történik. A Mailchimp rendszer üzemeltetője – a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) – elkötelezett a személyes adatok védelmében, soha nem ad át harmadik félnek adatokat, listákat, email címeket. Honlap: https://mailchimp.com/gdpr/

Annak érdekében, hogy a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségeket hatékonyan tudjuk teljesíteni, az Airtable rendszert használjuk. Az adatfeldolgozó adatai:

Az Airtable elérhetősége: www.airtable.com email: Airtable

799 Market St, Floor 8 San Francisco, CA 94103

További adatkezelések:

G Drive elérhetősége: https://cloud.google.com/security/gdpr/

Google Analytics elérhetősége: www.google.com/analytics/

Google Adwords elérhetősége: Google Ireland Limited incorporated and operating under the laws of Ireland (Registered Number: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland Honlap: https://policies.google.com/terms

 • A külföldi (EU/EGK országokon kívüli) adattovábbításról és a profilalkotásról

Felhívjuk figyelmét, hogy az Európai Unió Luxemburgi Bírósága a 2020. július 16-i ítélete alapján érvénytelenítette az USA és az EU közötti korábban érvényben lévő Privacy Shield megállapodást. Ennek eredményeképpen minden európai adatkezelőnek felül kell vizsgálnia az Egyesült Államokban (és a Brexit következményeként az Egyesült Királyságba) bejegyzett online szolgáltató által nyújtott szolgáltatások adatvédelmi és adatbiztonsági standardjait. Egyesületünk vizsgálja annak lehetőségét, hogy az EU/EGK területén működő online szolgáltatásokkat vegyen igénybe a (4) pontban felsorolt, nem EU/EGK országokba történő adattovábbítás kiváltása érdekében.

Az Egyesület nem alkalmaz emberi beavatkozás nélkül működő számítógépes felhasználói profilalkotást és ezt a jövőben sem tervezi.

(6) A honlap felhasználóink jogairól (adatkezelési jogi szaknyelven az “érintetti” jogokról)

A honlapon zajló adatkelések tekintetében joga van a tájékoztatáshoz, amely magában foglalja azt a jogot, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, vagy amennyiben az önre vonatkozó személyes adatok tévesen jelentek meg, azok helyesbítését kérje. Amennyiben már nem szeretné, hogy az önre vonatkozó adatokat az Egyesület kezelje, azok törléséhez való jogát (másnéven az elfeledtetéshez való jog) is gyakorolhatja. Itt fontos megjegyezni, hogy az Adatkezelő nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi, vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben szükséges, kérheti az adatkezelés korlátozását is, illetve amennyiben más szolgáltatóhoz szeretné az Egyesület által kezelt adatait továbbítani, azok továbbítását kérhet (ld. adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatait jogalap nélkül kezeljük, vagy azokat a hozzájárulásától eltérően kezeljük, ez ellen tiltakozhat. Joga van a panasztételhez és a bírósági jogorvoslathoz, mellyel kapcsolatos útmutató ennek a tájékoztatónak a 7. és 8. bekezdésében olvasható. Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az e tájékoztató (1) pontjában megjelölt értesítési címünk bármelyikére küldheti meg. Megkeresésére egy hónapon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk.

(7) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) fordulás joga

A NAIH-nál Ön, illetve bárki bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím:

A honlap URL-je: http://www.naih.hu

 • A Bíróság előtti jogérvényesítéshez való jog

Az információs önrendelkezés (érintetti) jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 • Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az adatkezelés során az adatkezelés jelentette kockázatokkal arányos intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Megteszi azokat az intézkedéseket (ld. technikai eszközök és szervezési intézkedések alkalmazása, belső szabályzat), amelyek csökkentik a személyes adatok kezelésével járó kockázatokat, illetve megakadályozzák a személyes adatok véletlen, vagy jogellenes tevékenység eredményeképpen bekövetkező sérülését, megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, vagy megváltoz(tat)ását.

 • Egyéb fontos tájékoztatások

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017. szeptember 15-től – 2021. február 2-ig érvényben volt tájékoztató 2021. február 3-ai frissítése.

Tájékoztató tartalma a következő jogszabályok rendelkezéseivel összhangban készült:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 2. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól