Alapkutatás a telepeken

2017 őszén alapkutatást végeztünk Bagon és Dányban, azzal a céllal, hogy képet kapjunk a telepen lévő háztartások általános helyzetéről: szerkezetéről, anyagi és lakhatási körülményeiről, valamint az ott élők munkaerőpiaci, jövedelmi helyzetéről, illetve iskolai végzettségéről.

Egyesületünk közel 6 éve dolgozik a bagi telepen, ezért fontos szempont volt az is, hogy információkat nyerjünk munkánk eredményességéről. A kérdőív külön kitért rá, hogy a telepen élők milyen egyesületi programokon vettek részt az elmúlt években. A megkérdezettek közel 40%-a vett részt adósságkezelési csoporton, magas azoknak az aránya, akik valamilyen önkéntes program vagy közösségi alkalom keretében kapcsolódtak a szervezet munkájához, a válaszadók több mint harmada pedig mentorált is volt korábban.

Dányban 2017 második felében indítottuk el programjainkat, és munkánk tervezéséhez fontosnak tartottuk tartottuk, hogy a telepi háztartások felmérésére még abban az évben sort kerítsünk, amikor programjaink elindulnak a telepen.

Ennek érdekében a telep egészére kiterjedő háztartási adatfelvétel mellett belekezdtünk egy nagyobb volumenű kvalitatív kutatásba is. Utóbbi 2018 első negyedévében, az Erasmus+ program keretében megvalósuló „Párbeszéd a roma nőkért” elnevezésű projektünk részeként a helyi nők, asszonyok élettörténetén keresztül kíséreli meg jobban megérteni a közösség érték- és normarendszerét, sajátos működésmódját.

Az ELTE-TÁTK Társadalomkutatások Módszertana Tanszék segítségével elkészített kérdőíveket végül Bagon a háztartások 4/5-ében (a 71 telepi háztartásból 53-ban) vettük fel. A helyben élő felnőttek közel 2/3-ával, összesen 112 személlyel sikerült felvennie az adatlapot annak a 10 önkéntesnek, akik részt vettek 2017 decemberében a napokon át tartó felmérésben. Dányban a kérdőíveket a telepi háztartások szinte mindegyikében (103 háztartásban) felvettük. A helyben élő felnőttek több mint felével, összesen 180 személlyel sikerült felvennie az adatlapot annak a 15 önkéntesnek, akik részt vettek 2017 októberében a napokon át tartó felmérésben.

A bagi kutatás eredményeit ezen a linken, a dányit pedig ezen olvashatod.

Programunkat az Erste Stiftung és a SIMPACT támogatásával valósítottuk meg.