Kiút az adósságcsapdából – áramhelyzet a telepeken

A bagi és dányi cigánytelepen csaknem száz család él olyan háztartásban, ahol nincs villanyóra felszerelve, és nagyon sok család halmozott fel komoly tartozásokat az áramszolgáltató felé. Az áramlopás miatt kiszabható börtönbüntetés komoly és megalapozott félelmet kelt a szegregált közösségekben, de a büntetés elkerüléséhez vezető út megtalálása és az azon való elindulás külső segítség nélkül csaknem elképzelhetetlen a mélyszegénységben élők számára.

A tavalyi év végén készült adatfelvételünkből kiderül, hogy Bagon a háztartások közel felében van villanyóra (ezek közül minden negyedik háztartásban előre fizetős, vagyis kártyás villanyóra található). Hogy az elektromos áramhoz való hozzáférés ekkora százalékban törvényes úton valósul meg, a BAGázs munkájának is köszönhető, hisz a bagi telepen 2016 óta tartunk adósságkezelő foglalkozásokat, 11 családnál aktívan részt vettünk és támogatást nyújtottunk a villanyórák felszereléséhez.

Nem elhanyagolható tény, hogy csaknem nyolc éve zajlanak a tudatos életvitelt és az egyéni felelősségvállalást segítő programjaink Bagon, annak érdekében, hogy változást indítsunk el a telepen élők életében. A telepen élők pénzügyi tudatosságára utal, hogy a megkérdezettek szinte mindegyike pontosan tudta a tartozások mértékét és többen el is kezdték törleszteni azt: a BAGázs programjában részt vevő családok összesen több, mint egymillió forint tartozást fizettek vissza eddig.

Ahhoz, hogy még több családnak legyen villanyórája és elkezdhesse törleszteni tartozását, rád is szükségünk van. Támogasd programunkat, hogy legyen kiút az adósságcsapdából!

A 71 telepi háztartásból 53-ban sikerült a lekérdezés, ezek kevesebb, mint felében van valamilyen közműszolgáltató felé tartozás, de egyes családoknak több szolgáltató felé is van elmaradása. A díjtartozások között jellemzően (a talajterhelési díj tartozás mellett) az áramszolgáltató felé fennálló tartozás a leggyakoribb.

Tartozás típusa N Minimum Maximum összesen átlag
Mekkora a tartozás összege: villany? 11 23 000 3 000 000 6 733 500 612 136
Mennyit törlesztett eddig: villany? 4 110 000 500 000 1 010 000 252 500
Bag, 2017

A háztartások közel egyharmada, összesen 16 család tartozik a villanyszolgáltató felé. A tartozások átlagösszege tavaly 600 ezer forintot tett ki, melyből azóta körülbelül 200 ezer forintot sikerült törleszteni, négy család pedig teljes hátralékát letörlesztette (ld. az 1. ábrán a lap alján).

Dányban összesen 103 háztartást mértünk fel, a helyben élő felnőttek több mint felével, összesen 180 személlyel sikerült felvenni az adatlapot. A kiszámítható, rendszeres jövedelem hiányában a telepen élők kétharmadánál minden egyes hónapban előfordul, hogy nem jut elegendő pénz a hó végére, ilyenkor jellemzően a rezsi befizetése marad el. Ennek következtében nem meglepő, hogy a háztartások közel fele akár milliós nagyságrendű közüzemi (villany, gáz) tartozást halmozott fel. A telepen lévő házak harmada jelzáloggal terhelt.

A pénzügyi tudatosság és tervezés hiányát mutatja, hogy az ott élők nagy része nincs tisztában a felhalmozott adósságok, tartozások összegével és összetételével, nagy részük el sem kezdte törleszteni azokat). A megkérdezett családok ötödének van kártyás villanyórája, 35 háztartásnak van villanytartozása (ld. 2. ábra).

A közművekkel való ellátottság és a tartozások szerkezetének összehasonlításakor szembetűnő, hogy előre fizetős villanyórával az ott élők kevesebb, mint egyötöde rendelkezik, miközben a háztartások 40%-ának van villanytartozása, még úgy is, hogy sokan illegálisan használják az áramot (ld. 3. ábra).

Minimum Maximum összesen átlag
villany tartozás összege: 22 60 000 1 300 000 8 739 000 397 227
elmaradás villany 22 60 000 1 000 000 7 858 000 357 182
Dány, 2017

Jelenleg Bagon és Dányban is tartunk adósságkezelő foglalkozásokat, hogy a programba újonnan jelentkezőket is fel tudjuk készíteni arra a felelősségvállalásra, amivel a rezsiköltségek rendszeres befizetése jár.

A két cigánytelepen most további tíz család vár arra, hogy villanyórát kapjon, és a házába bevezessék az elektromos áramot, de a hosszú távú cél az, hogy valamennyi háztartást sikerüljön bevonni a programba és segíteni őket az adósság rendezésében és a kártyás villanyórához jutni.

Programunkat az Erste Stiftung és a SIMPACT támogatásával valósítottuk meg.