Mit tehet a munkaadó? Beszámoló a COVID-19 hatásáról a nők, LMBTQI emberek, romák és fogyatékossággal élők helyzetére

A kialakult koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi hatásai mindenkit érintenek a világon, azonban nemzetközi felmérések azt is igazolják, hogy bár látszólag „mind együtt vagyunk ebben”, a helyzet valójában egyáltalán nem ugyanúgy érint mindenkit. Különböző kisebbségi csoportok másképp élik meg a járvány következményeit, a már eleve sérülékeny csoportok pedig még nehezebb helyzetbe kerültek. Éppen ezért a Nyitottak vagyunk nonprofit szervezet együttműködést kezdeményezett más hazai nonprofit szervezetekkel, hogy közösen megmutassák, hogyan hat a járvány a különböző hazai kisebbségi csoportokra.

A beszámolót innen töltheted le

A Nyitottak vagyunk nonprofit szervezet együttműködést kezdeményezett más hazai nonprofit szervezetekkel, hogy közösen megmutassák, hogyan hat a járvány a különböző hazai kisebbségi csoportokra: az Amnesty International Magyarországgal, a Bagázs Egyesülettel, a Háttér Társasággal és a Salva Vita Alapítvánnyal közösen összeállított egy “Beszámolót a COVID-19 hatásáról a nők, LMBTQI emberek, romák és fogyatékossággal élők helyzetére”, szakértői véleményekkel, adatokkal és konkrét tippekkel munkáltatók számára.

Tudjuk, hogy a mostani helyzet mindenki számára nehéz, de fontosnak tartjuk megmutatni a koronavírus-járvány hatásainak sokféleségét” – hangzik a Nyitottak vagyunk felvezetője a projektet bemutató szövegből. A Háttér Társaság az LMBTQI emberek elfogadása, az Amnesty International Magyarország a nemek közötti egyenlőség, a Salva Vita Alapítvány a fogyatékossággal élő emberek, illetve a Bagázs Egyesület a roma emberek társadalmi integrációja terén járult hozzá a projekthez. A Nyitottak vagyunk pedig arról oszt meg szakértői tanácsokat, hogy a munkaadók mit tehetnek ebben a helyzetben, és hogyan hat a krízis a vállalati kultúrára.

A beszámoló többek között a COVID-19 olyan társadalmi hatásairól szól, mint például az otthoni láthatatlan munka következtében a nőkre nehezedő nyomás, a megnövekedett idegenellenesség, a digitális szegénység a roma közösségekben, a megváltozott munkaképességű személyek által a helyzet kapcsán átélt nehézségek, illetve az LMBTQI emberekkel szembeni kirekesztő attitűdök felerősödése. A „Beszámoló a COVID-19 hatásáról a nők, LMBTQI emberek, romák és fogyatékossággal élők helyzetére” fontos tanácsokat tartalmaz a munkáltatók számára, akik igyekeznek alkalmazkodni a kialakult krízishelyzethez.

Szeretnél többbet hallani a kiadványról? Csatlakozz az OPEN Backstage webinarhoz, ahol a szervezetek képviselői közösen mutatják be a projekt eredményét, az elkészült dokumentumot és annak tanulságait.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
https://www.eventbrite.com/e/open-backstage-s02e02-tickets-104624976120

A beszámoló többek között ilyen konkrét tippeket tartalmaz munkaadók számára a nők és férfiak egyenlő lehetőségeit tekintve:

„Mérjék fel, hogy a munkavállalóik milyen arányban végeznek gondoskodási munkákat és szükségük van-e támogatásra. Vegyék fontolóra, hogy a gondoskodási munkát végző munkavállalóik részére milyen támogatásokat tudnak nyújtani, különösen azért, hogy a női munkavállalóik ne morzsolódjanak le. A munkavállalóik mentális egészsége érdekében biztosítsanak lehetőséget arra, hogy szakemberrel (pszichológus vagy coach) beszélhessék meg a munkahelyi és a gondoskodási munka együttes teljesítésével járó nehézségeket.” Amnesty International Magyarország

A roma emberek elfogadását illetően többek között az alábbi tippeket kapják az érdeklődők: “A romák helyzetére való figyelemfelhívás és edukáció a legelső lépés, amit a többségi társadalom tagjaiként tehetünk: a téma beemelése a társadalmi felelősségvállalási tevékenységek közé (tudatosságnövelő kampányok, előadások, az önkéntesség népszerűsítése, az adományozási kultúra erősítése).” Bagázs Egyesület

Az LMBTQI emberek munkahelyi elfogadását tekintve ezt javasolják a szakértők: “Fordítsanak különös figyelmet az esélyegyenlőségre és a diszkriminációmentességre, amikor munkatársaik megtartásáról, munkabeosztásáról, illetve a nekik dolgozó vagy beszállító vállalkozásoknak szóló megrendelésekről döntenek.” Háttér Társaság

“Bár látható, hogy a szervezetek nagy része költségcsökkentést hajt végre, fontos lenne, hogy a dolgozók megtapasztalják, hogy a vállalat krízishelyzetben is ugyanazt a támogatást nyújtja számukra, mint azelőtt. Tartsuk szem előtt, hogy a munkavállalók sok esetben éppen a sokszínű, nyitott vállalati kultúra miatt csatlakoztak a vállalathoz. A szervezeti kultúrára fordított befektetéseket a vállalatok továbbra is kezeljék prioritásként, hogy hitelesek maradjanak, és képesek legyenek megőrizni befogadó kultúrájukat.” Nyitottak vagyunk

A fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatását illetően szintén hasznos tippeket tartalmaz a dokumentum: “Kérdezzük meg a megváltozott munkaképességű munkavállalóktól, hogy mire van szükségük! Amennyiben az érintett munkavállaló ezt igényli, biztosítsuk számára a kellő mértékű döntési szabadságot, hogy maga fejezhesse ki igényeit és maga rendelkezhessen afelől, ami számára ebben a helyzetben biztonságot jelent vagy a hatékony munkavégzéséhez hozzájárul. Hagyjuk meg a szükséges szabadságfokot, de legyünk jelen, és támogassuk, ha segítségre van szüksége, valamint biztosítsuk számára a munkavégzéséhez szükséges eszközöket.” Salva Vita Alapítvány

A kezdeményező szervezetek a projekttől azt remélik, hogy azzal, hogy néhány fontos jelenségre és azok kezelésére felhívják a munkáltatók figyelmét, segíthetnek megelőzni vagy tompítani a járvány néhány negatív hatását. A Beszámolót gondolatébresztőnek, illetve egy bővebb eszközkészlet első elemének szánják.

Várják további szakértői csoportok, munkáltatók jelentkezését a https://nyitottakvagyunk.hu/hu/kiadvanyok/ oldalon, olyanokét, akik akár adatok, akár tapasztalatok megosztásával szeretnének támogatni és inspirálni másokat is.