Adatkezelési tájékoztató

 • A Bagázs Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: “ Adatkezelő”) elkötelezett az információs önrendelkezési jogok védelme iránt. E tájékoztató célja, hogy az Egyesület honlapjának látogatói számára bemutassuk az itt zajló adatkezeléseket.  A kezelt személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat, panaszt az alábbi elérhetőségeken keresztül fogadjuk:
Az Adatkezelő megnevezése BAGázs Közhasznú Egyesület
Székhely 1137 Budapest, Szent István park 10.
Telefon +36703955901
E-mail
Adószám 18206634-1-42
Nyilvántartási szám 01-02-0014179
Nyilvántartó bíróság neve Fővárosi Bíróság
Adatvédelmi tisztviselő dr. Barabás Tamás, 06 20 402- 4964,
 • Az adatkezelés célja

A honlap felkeresése, a honlapon való látogatói tartózkodás során megvalósuló adatkezelések az oldal működtetésének és a felhasználói élmény biztosítása érdekében történnek, ideértve a felhasznált websütik (cookie-k) igénybevételét. A honlapon keresztül történő adományozás, a Hírlevélre történő feliratkozás, az Önkéntesi jelentkezés és a Bagázs Követ Programba való jelentkezést lehetővé tevő aloldalak az Egyesület alaptevékenységeinek népszerűsítését, széles körben történő megsimerését és az érdeklődők aktivizálását célozzák meg.

A honlapon tehát többféle adatkezelés zajlik, az alábbi egyesületi tevékenységek támogatása és az azokban való bekapcsolódás érdekében:

 1. a) A honlap megtekintése elsősorban a működést elősegítő websütik útján1
 2. b) Adományozás: a támogatók és a befolyt támogatási összegek nyilvántartása, az Adatkezelő támogatásgyűjtő tevékenységének hatékony szervezése
 3. c) Online Hírlevél feliratkozás
 4. d) Önkéntesek jelentkezése: az önkéntesként jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel, az önkéntességet megalapozó jogviszony létrehozása, az önkéntesi tevékenység megszervezése, az ún. Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésének igazolása, valamint a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartás vezetése.
 5. e) Bagázs követ jelentkezés: az egyéni kezdeményezések nyilvántartása
 6. f) Websütik: a honlap működtetése, a látogatottság mérése, remarketing kampányok lebonyolítása
 • Milyen személyes adatokat kezelünk, és milyen jogalapon?
 1. a) A honlap megtekintése

A honlap felkeresésekor a látogató személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) (f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeken alapul, mivel a jelzett adatok kezelése a honlap működtetésének és a felhasználói élmény biztosítása érdekében történik. A honlap megnyitásakor a látogatás dátuma és időpontja, a számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe kerül rögzítésre. Ezeket az automatikusan rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az ilyen módon rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatok – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A Honlap html kódja az Adatkezelő ellenőrzési körén kívüli, független, külső szerverről érkező és arra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói a saját szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, mely adatkezelésről az internetszolgáltatójánál tud tájékozódni.

 1. b) Adományozás

 

 1. ba) A honlap aloldalán ld. https://bagazs.org/tamogass/ elérési felületén kezelt személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, irányítószám, cím, város/lakóhely) az adományozást teszik lehetővé. Az adatkezelés jogalapja az       ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján. A honlapon keresztül   történő adományozáskor ön az OTP SimplePay rendszerén keresztül teheti meg. Az OTP Bank tájékoztatója itt olvasható. Az OTP SimplePay rendszeren keresztül        történő adományozás során az Önnek az alábbi adatokat kell, vagy lehet megadnia:

teljes név, email cím, telefonszám, cím.

Az adományozásra tekintettel a fentiekben meghatározottakon túl az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: befizetés időpontja, közleménye; támogatás összege, pénzneme, rendszeressége; fizetési mód; kapcsolat a Bagázzsal.

 1. bb) Bagázs maszk és táska kampány nyitóoldal ( http://bagazs.org/maszk/ ; http://bagazs.org/taska/)

A honlap aloldalon keresztül szintén eljuthatunk az adományozási felületre az alábbi tartalmú (név, irányítószám, város, utca, házszám, e-mail cím, (rendelt maszk, vagy táska darabszám) megrendelést követően. Az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján.

FONTOS! Az OTP SimplePay fizetési felületére történő átirányítást követően az ott meghatározott adatokat az OTP SimplePay számára kell megadnia. Az ily módon megadott adatokat az Adatkezelő nem kezeli, azokkal kapcsolatban az OTP SimplePay adatkezelési gyakorlatára vonatkozóan nem vállal felelősséget.

Az adatkezelés időtartama

Az adományozás során a megadott, valamint a támogatás nyújtásra tekintettel az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelése a támogatás nyújtásával illetve a személyes adatok megadásával kezdődik és a személyes adatoknak kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követő törléséig tart. A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: számviteli és adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Ön által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést.

 1. c) A hírlevél feliratkozás

A hírlevélben az Egyesület munkájáról, aktuális programjairól és rendezvényeiről, önkéntes és támogatási lehetőségekről tájékoztatjuk azokat, akik a hírlevél küldését kérték. Az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján.  A feliratkozáskor közölt személyes adatokat a hírlevél címzettjének előzetes hozzájárulásával (ld. jelölőnégyzet kipipálása) kezeljük. A hírlevélre történő feliratkozás során az Adatkezelő az Ön által megadott alábbi személyes adatokat kezeli: név, email cím, kapcsolat a Bagázzsal, telefonszám, cím, születési dátum.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelek láblécében található “unsubscribe” linkre kattintva, vagy az  címre történő e-mail küldésével. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevelet vagy egyéb direkt marketing anyagot nem küldd az Ön számára.

 1. d) Az önkéntesként jelentkezők adatainak kezelése

Az önkéntesnek jelentkezés során az alábbi személyes adatokat kell megadnia: név, telefonszám, email cím, önkéntes motiváció.  Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján.

Az önkéntes szerződés megkötésekor, illetve az önkéntesi jogviszony fennállása alatt további személyes adatokat is kell megadnia: adóazonosító jel, személyi igazolvány száma, nem, kiskorúság esetén a szülők neve és elérhetősége, kapcsolat a Bagázzsal. Az önkéntesként történő jelentkezés során a megadott személyes adatok kezelése az önkéntesként történő jelentkezés elküldésével és a személyes adatok megadásával kezdődik, illetve a személyes adatoknak az Ön kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart. Az önkéntes személyes adatai közül,

 • az önkéntes Ön természetes személyazonosító adatait;
 • valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát;
 • az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét;
 • kiskorú önkéntes Ön és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott önkéntes Ön esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
 • a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját;
 • azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya megszűnik;
 • a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát;
 • a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét; valamint
 • a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,

az Adatkezelő a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (2) bekezdés alapján az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig megőrzi. A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: társadalombiztosítási és adójogszabályokban) előírt külön megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az adatkezelés jogalapja, amennyiben azt jogszabály írja elő,  a GDPR 6. cikk (1) (c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése.

 1. e) A Bagázs Követ program

A honlapon az egyéni kezdeményezéshez kapcsolódóan az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, milyen típusú gyűjtést szervezel?  (pl. születésnap), rendezvény típusa (futóverseny, esküvő, ruhavásár, más ötletem van), kampány/esemény neve, kampány leírása, összegyűjteni kívánt összeg, kiemelt kép a kampányhoz. Az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján. Az egyéni kezdeményezések adatait 5 évig őrizzük meg.

 1. f) A honlapon használt websütikről (“cookie”-król)

Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatásnyújtás érdekében az látogató számítógépén ún. websütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében.

Az Adatkezelő a következő websütiket használja:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a látogatása után automatikusan törlődnek, illetve a honlap hatékonyabb és biztonságosabb, valamint a Honlap egyes funkcióinak megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

Állandó (persistent) cookie: ezt a cookie-t az Adatkezelő a felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) alkalmazza. Ezen cookie-k tárolásának időtartama attól függ, hogy Ön az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (Google Analytics).

A honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek célja, hogy az Adatkezelő a Honlapra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshesse fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap látogatói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől. Az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján.

 • Igénybe vett adatfeldolgozók

Az adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségei hatékony módon történő teljesítése érdekében, valamint az egyes típusú adatkezelések során meghatározott célból adatfeldolgozókat vesz igénybe.

 

A Hírlevelek küldése a Mailchimp hírlevél rendszeren keresztül történik. A Mailchimp rendszer üzemeltetője – a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) – elkötelezett a személyes adatok védelmében, soha nem ad át harmadik félnek adatokat, listákat, email címeket.  Honlap: https://mailchimp.com/gdpr/

Annak érdekében, hogy a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségeket hatékonyan tudjuk teljesíteni, az Airtable rendszert használjuk.  Az adatfeldolgozó adatai:

Az Airtable elérhetősége: www.airtable.com email:  Airtable

799 Market St, Floor 8 San Francisco, CA 94103

További adatkezelések:

G Drive elérhetősége: https://cloud.google.com/security/gdpr/

Google Analytics elérhetősége: www.google.com/analytics/

Google Adwords elérhetősége: Google Ireland Limited incorporated and operating under the laws of Ireland (Registered Number: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland Honlap: https://policies.google.com/terms

 • A külföldi (EU/EGK országokon kívüli) adattovábbításról és a profilalkotásról

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Európai Unió Luxemburgi Bírósága a 2020. július 16-i ítélete alapján érvénytelenítette az USA és az EU közötti korábban érvényben lévő Privacy Shield megállapodást. Ennek eredményeképpen minden európai adatkezelőnek felül kell vizsgálnia az Egyesült Államokban (és a Brexit következményeként az Egyesült Királyságba) bejegyzett online szolgáltató által nyújtott szolgáltatások adatvédelmi és adatbiztonsági standardjait. Egyesületünk vizsgálja annak lehetőségét, hogy az EU/EGK területén működő online szolgáltatásokkat vegyen igénybe a (4) pontban felsorolt, nem EU/EGK országokba történő adattovábbítás kiváltása érdekében.

Az Egyesület nem alkalmaz emberi beavatkozás nélkül működő számítógépes felhasználói profilalkotást és ezt a jövőben sem tervezi.

(6) A honlap felhasználóink jogairól (adatkezelési jogi szaknyelven az “érintetti” jogokról)

A honlapon zajló adatkelések tekintetében joga van a tájékoztatáshoz, amely magában foglalja azt a jogot, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, vagy amennyiben az önre vonatkozó személyes adatok tévesen jelentek meg, azok helyesbítését kérje. Amennyiben már nem szeretné, hogy az önre vonatkozó adatokat az Egyesület kezelje, azok törléséhez való jogát (másnéven az elfeledtetéshez való jog) is gyakorolhatja. Itt fontos megjegyezni, hogy az Adatkezelő nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi, vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben szükséges, kérheti az adatkezelés korlátozását is, illetve amennyiben más szolgáltatóhoz szeretné az Egyesület által kezelt adatait továbbítani, azok továbbítását kérhet (ld. adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatait jogalap nélkül kezeljük, vagy azokat a hozzájárulásától eltérően kezeljük, ez ellen tiltakozhat. Joga van a panasztételhez és a bírósági jogorvoslathoz, mellyel kapcsolatos útmutató ennek a tájékoztatónak a 7. és 8. bekezdésében olvasható. Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az e tájékoztató (1) pontjában megjelölt értesítési címünk bármelyikére küldheti meg.  Megkeresésére egy hónapon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk.

 

 

(7) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) fordulás joga

A NAIH-nál Ön, illetve bárki bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím:

A honlap URL-je: http://www.naih.hu

 • A Bíróság előtti jogérvényesítéshez való jog

Az információs önrendelkezés (érintetti) jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

 • Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az adatkezelés során az adatkezelés jelentette kockázatokkal arányos intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Megteszi azokat az intézkedéseket (ld. technikai eszközök és szervezési intézkedések alkalmazása, belső szabályzat), amelyek csökkentik a személyes adatok kezelésével járó kockázatokat, illetve megakadályozzák a személyes adatok véletlen, vagy jogellenes tevékenység eredményeképpen bekövetkező sérülését, megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, vagy megváltoz(tat)ását.

 

 • Egyéb fontos tájékoztatások

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017. szeptember 15-től – 2021. február 2-ig érvényben volt tájékoztató 2021. február 3-ai frissítése.  

Tájékoztató tartalma a következő jogszabályok rendelkezéseivel összhangban készült:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 2. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt, az érintettek tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének eleget téve, tájékoztatást nyújtson a BAGÁZS Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) által, a www.bagazs.org honlapra (a továbbiakban: Honlap) látogató és a személyes adatit a Honlapon keresztül, valamint az Adatkezelővel való egyéb kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során az Adatkezelő részére megadó (a továbbiakban: Érintett) személyes adataira vonatkozó adatkezelésről.

A Tájékoztató tartalmazza (i) az adatkezelő személyére, (ii) a kezelt személyes adatok körére, (iii) az adatkezelés céljára, (iv) az adatkezelés jogalapjára, (v) az adatfeldolgozásra jogosult személyre, (vi) az adatkezelés időtartamára, (vii) az adatokat megismerő személyek körére, (viii) az adattovábbításra, valamint (ix) az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó információkat.

A jelen Tájékoztatóban foglaltak alkalmazandóak a IV., V., VI. és VII. pontban meghatározott adatkezelések esetén az ott nem érintett körülményekre vonatkozó tájékoztatásra.

A jelen Tájékoztató valamint a IV., V., VI. és VII. pontban foglaltak az ott meghatározott eltérésekkel értelmezendőek.

Az Érintett a Honlap használatával, valamint a Honlapon külön jelzett és a Tájékoztatóban foglalt egyéb módokon elfogadja és hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelő által, a Tájékoztatóban részletezett módon történő kezeléséhez.

 1. Definíciók:
  1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  3. Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, továbbá a bűnügyi személyes adat;
  4. Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
  5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  6. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
  7. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  8. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  11. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  12. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  14. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
  17. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
  18. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
  19. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
  20. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  21. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
  22. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
  23. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 1. Az Adatkezelő személye
Az Adatkezelő megnevezése BAGázs Közhasznú Egyesület
Székhely 1107 Budapest, Bihari utca 3/a. 10./31.
Telefon +36 70 886 4103
E-mail
Adószám 18206634-1-42
Nyilvántartási szám 01-02-0014179
Nyilvántartó bíróság neve Fővárosi Bíróság
Adatkezelési nyilvántartási szám NAIH-126229; NAIH-126230
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján kezeli.

 1. A HONLAPRA LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE

A Honlapra történő látogatás során az Adatkezelő kezeli az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatait, melyek a Honlap igénybe vétele során keletkeznek és amelyeket az Adatkezelő a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek többek között, de nem kizárólagosan az Érintett látogatásának dátuma és időpontja, a számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere az Érintett belépésekor, illetve kilépésekor automatikusan naplózza. Az ily módon rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Honlap html kódja az Adatkezelőtől ellenőrzési körén kívüli, független, külső szerverről érkező és arra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói a saját szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni mely adatkezelésről az Érintett az adott szolgáltatónál tud tájékozódni.

Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatásnyújtás érdekében az Érintett számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében.

Az Adatkezelő a következő cookie-t használja:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek illetve a Honlap hatékonyabb és biztonságosabb, valamint a Honlap egyes funkcióinak megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
 • Állandó (persistent) cookie: ezt a cookie-t az Adatkezelő a felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) alkalmazza. Ezen cookie-k tárolásának időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek célja, hogy az Adatkezelő a Honlapra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshesse fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap látogatói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől.

 1. Az adatkezelés célja

A Honlapra látogató Érintettek részére történő, testreszabott kiszolgálás, valamint a Honlap funkcionalitásának biztosítása.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az automatikusan rögzített naplózási illetve technikai adatokat az Adatkezelő által működtetett rendszer, a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezésének hiányában a naplózás utolsó időpontjától számított 10 évig tárolja.

 1. A HONLAPON KERESZTÜL TÁMOGATÁST NYÚJTÓ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

A Honlapon keresztül történő adományozáshoz az Érintettnek több lehetőség áll a rendelkezésére. Az adomány átutalása történhet PayPal valamint OTP SimplePay rendszeren keresztül.

A PayPal fizetési rendszer használata esetén az Érintettnek nem kell megadnia személyes adatot az Adatkezelő számára, azonban az Adatkezelő részére továbbításra kerülnek a PayPal rendszerén keresztül megadott személyes adatok közül az Érintett neve és e-mail címe.

Az OTP SimplePay rendszeren keresztül történő adományozás során az Érintettnek az alábbi adatokat kell, vagy lehet megadnia: név, email cím, telefonszám, cím.

Az adományozásra tekintettel a fentiekben meghatározottakon túl az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: befizetés időpontja, közleménye; támogatás összege, pénzneme, rendszeressége; fizetési mód; kapcsolat a Bagázzsal.

A PayPal és a OTP SimplePay fizetési felületére történő átirányítást követően az Érintettnek az ott meghatározott adatokat, a PayPal és az OTP SimplePay számára kell megadnia. Az ily módon megadott adatokat az Adatkezelő nem kezeli, azokkal kapcsolatban, illetve a PayPal és az OTP SimplePay adatkezelési gyakorlatára vonatkozóan nem vállal felelősséget.

 1. Az adatkezelés célja

A Támogatók és a befolyt támogatási összegek nyilvántartása, az Adatkezelő támogatásgyűjtő tevékenységének hatékony szervezése.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Támogatásnyújtás során az Érintett által megadott, valamint a támogatásnyújtásra tekintettel az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelése a támogatás nyújtásával illetve a személyes adatok megadásával kezdődik és a személyes adatoknak az Érintett kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart.

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: számviteli és adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Érintett által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést.

 1. Nyilvánosságra hozatal

Az adatkezelő az Érintett Honlapon megadott erre vonatkozó hozzájárulása esetén, a Honlapján, bárki számára elérhető módon nyilvánosságra hozhatja az Érintett által megadott személyes adatok közül az Érintett nevét, valamint az általa adományozott összeget.

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, az 500 000 forintot támogatónként elérő vagy azt meghaladó támogatás esetén a nyilvántartó bíróság számára bejelenti a támogatást nyújtó Érintettre vonatkozóan az alábbi adatokat: név, ország, város, székhely, összeg.

Az Adatkezelő jelen pontban meghatározott adatkezelési céljához kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-126229

 1. AZ ÖNKÉNTESKÉNT JELENTKEZŐ ÉS ÖNKÉNTESI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Az Érintetteknek lehetőségük van önkéntesnek jelentkezni melynek során az alábbi személyes adatokat kell megadniuk:

név, születési dátum, állampolgárság, lakcím, telefonszám, email cím, foglalkozás, munkahely, iskola, korábbi tapasztalatok, kapcsolat a Bagázzsal, egyéb megosztott információk.

Az önkéntes szerződés megkötésekor illetve az önkéntesi jogviszony fennállása alatt az Érintettnek az alábbi személyes adatokat kell megadnia: adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolvány száma, nem, kiskorúság esetén a szülők neve és elérhetősége, kapcsolat a Bagázzsal.

 1. Az adatkezelés célja

Az önkéntesként jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel, az önkéntességet megalapozó jogviszony létrehozása, az önkéntesi tevékenység megszervezése, az ún. Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésének igazolása, valamint a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartás vezetése.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az önkéntesként történő jelentkezés során az Érintett által megadott személyes adatok kezelése az önkéntesként történő jelentkezés elküldésével és a személyes adatok megadásával kezdődik illetve a személyes adatoknak az Érintett kérelmére, vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart.

Az önkéntes Érintett személyes adatai közül,

 • az önkéntes Érintett természetes személyazonosító adatait;
 • valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát;
 • az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét;
 • kiskorú önkéntes Érintett és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott önkéntes Érintett esetén a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
 • a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját;
 • azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya megszűnik;
 • a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát;
 • a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét; valamint
 • a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,

az Adatkezelő a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (2) bekezdés alapján az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig megőrzi.

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl.: társadalombiztosítási és adójogszabályokban) előírt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Érintett által egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezelést.

 1. Adattovábbítás

A közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (4) bekezdés alapján, az Adatkezelő az önkéntes Érintettre vonatkozó személyes adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére, az adatigény benyújtását és a hivatalos statisztikai cél igazolását követően, statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon átadja és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók.

 1. A HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÓ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Az Érintetteknek lehetőségük van hírlevélre történő feliratkozásra. A hírlevél direkt marketing elemeket és reklámot tartalmaz.

A hírlevélre történő feliratkozás során az Adatkezelő az Érintett által megadott alábbi személyes adatokat kezeli: név, email cím, kapcsolat a Bagázzsal, telefonszám, cím, születési dátum.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) 6. § (1) bekezdése szerinti, az Érintett önkéntes, előzetes, egyértelmű, kifejezett és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján kezeli.

 1. Az adatkezelés célja

Az Érintett részére direkt marketing anyagok illetve reklám küldése, valamint a Grtv. 6. § (5) bekezdésében előírt kötelezettség alapján, a hírlevélre feliratkozó személyekre vonatkozó nyilvántartás vezetése.

 1. Az adatkezelés időtartama

A hírlevélre történő feliratkozás során az Érintett által megadott személyes adatok kezelése a hírlevélre történő feliratkozás elküldésével és a személyes adatok megadásával kezdődik valamint a hozzájárulásnak az Érintett általi visszavonásáig tart.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevelet vagy egyéb direkt marketing anyagot nem küldd az Érintett számára.

Az Adatkezelő jelen pontban meghatározott adatkezelési céljához kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-126230

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

A személyes adatokat elsődlegesen az Adatkezelő belső munkatársai ismerhetik meg. A személyes adatokat az Adatkezelő az V. c. pontban foglaltakat kivéve nem teszi közzé, azokat harmadik személy részére – a IX. pontban foglaltakat kivéve – nem adja át.

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓ

Az Adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségei hatékony módon történő teljesítése érdekében, valamint az egyes típusú adatkezelések során meghatározott célból adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

Név salesforce.com EMEA Limited
Székhely village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY
E-mail https://www.salesforce.com/uk/form/contact/contactme.jsp
Telefon +44(0)203 1477600
Tevékenység CRM rendszer szolgáltató
Adatfeldolgozás helye EU

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, valamint a továbbított személyes adatok körének meghatározását.

 1. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
 1. A tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, mely tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, írásban adja meg. Az adatkezelő a jelen pontban foglalt kérelem alapján tájékoztatást nyújt (i) az adatkezelő személyére, (ii) a kezelt személyes adatok körére, (iii) az adatkezelés céljára, (iv) az adatkezelés jogalapjára, (v) az adatfeldolgozásra jogosult személyre, (vi) az adatkezelés időtartamára, (vii)az adatokat megismerő személyek körére, illetve adattovábbítás esetén arra vonatkozóan, hogy (viii) mely személyek részére, milyen jogalapon és milyen célból történt vagy történik adattovábbítás, továbbá (ix) adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az e pontban foglalt tájékoztatás ingyenes abban az esetben, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

 1. A személyes adatok helyesbítése, zárolása valamint törlése kérelmezéséhez való jog

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél a valóságnak nem megfelelő személyes adatainak helyesbítését, valamint az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését illetve zárolását.

A személyes adatok helyesbítését, törlését az alábbi módon tudja az Érintett kérelmezni:

postai úton (a 1136 Budapest, Pannónia utca 43., II/1-es címen) vagy emailben (az  email címen).

A helyesbítésről, a törlésről és a zárolásról az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, továbbá mindazokat akik részére a helyesbítéssel, törléssel, zárolással érintett személyes adat továbbításra került.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét legkésőbb 25 napon belül teljesíti, vagy írásban illetve az Érintett hozzájárulása esetén elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól.

 1. A személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog

Az Érintett, törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Érintettet kötelező adatkezelés esetén nem illeti meg a tiltakozás joga.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Érintett jogosult bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) fordulás joga

A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) az Érintett, illetve bárki bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 1. A Bíróság előtti jogérvényesítéshez való jog

Az Érintett, jogainak megsértése esetén, az adatátvevő illetve az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 1. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt személyes adatok biztonságát, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a kezelt személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 1. AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket.

 1. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Adatkezelő jelen Tájékoztatót, az Érintettek előzetes értesítése mellett bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, illetve ahol az adatkezeléshez az Érintettnek a Honlap használatán túli egyéb hozzájáruló nyilatkozata volt szükséges, a hozzájáruló nyilatkozat megadásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglaltakat.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017. szeptember 15. napjától érvényes.

Az Adatkezelési Tájékoztató a következő linken elérhető és letölthető: www.bagazs.org

Adatkezelési tájékoztató

telepeken zajló felnőtt programokhoz

(részletes verzió)

 

 • Mi ennek a tájékoztatónak a célja?

A BAGázs a telepi programokkal és sok más módon is segíti a telepeken élőket. Ez csak úgy lehetséges, hogy kezelnünk kell a programok résztvevőinek és a segítséget kérőknek a személyes adatait. Ugyanakkor a BAGázs komolyan veszi a jogaidat, mert fontosnak tartjuk az emberi méltóság tiszteletét, a magánszféra védelmét és az ún. információs önrendelkezési jogaidat. Ennek a tájékoztatónak ezért az a célja, hogy részletesen, alaposan és világosan elmagyarázzuk a BAGázs munkája során történő adatkezelést és biztosítsunk arról, hogy szigorúan betartjuk a jogszabályokat.

Azt például tudtad, hogy a munkatársaink és önkénteseink titoktartási nyilatkozatot írnak alá, mielőtt bekapcsolódnak a telepi munkába?

A BAGázs amiatt, hogy roma integrációs programokat tart és egyedi esetekben is segít a telepeken élőknek, szükségszerűen kezelnie kell a programok résztvevőinek és a segítséget kérőknek a személyes adatait. Az Európai Unió hozott egy rendeletet (GDPR vagy másképpen általános adatvédelmi rendelet), ami védi az emberek személyiségi jogait az EU minden országában. Mivel nagyon fontos számunkra a törvényes működés, ezért arra kérünk mindenkit, hogy figyelmesen hallgassa meg és olvassa el ezt a tájékoztatót és ezt követően döntsön arról, hogy továbbra is akar-e a programjainkban részt venni. A részvétel egyenes következménye az, hogy a személyes adatait a BAGázs megismeri és kezeli.

 • Mik is azok a személyes adatok?

Személyes adat mindaz, ami téged jellemez, amik segítségével be tudnak azonosítani, mint valaki. Pl. neved, lakcímed, igazolványaidon a különböző azonosítószámok, email címed, vagy akár a telefonszámod. Ezeket az adatokat az életben sokszor kötelező megadni, hogy el tudd intézni a dolgokat pl. be tudd köttetni az áramot, iskolába járhass, elutazz, stb. Ezeken kívül vannak további olyan információk, ún. különleges személyes adatok, amik rád egyénileg jellemzők, de ezeket nem kötelező senkinek sem elmondani, csak, ha szeretnéd. Pl., hogy hiszel-e Istenben, a fiúkat vagy a lányokat szereted-e, vagy azt, hogy kire/mire szavaztál.

Ha együtt dolgozol a BAGázzsal, akkor minden esetben ismernünk kell a személyes adataidat, illetve bizonyos esetekben más információkat is tudunk kell rólad, hogy segíthessünk. Természetesen nem kényszeríthetünk rá, hogy ezeket elmondd nekünk, de a programokban és egyénileg is csak úgy tudunk együtt dolgozni, csak úgy tudunk neked bizonyos ügyekben segíteni, ha megismerünk, ezeket az adatokat és a rád jellemző információkat (különleges személyes adatokat) elmondod és azokat leírhatjuk, hogy ne felejtsük el őket. Pl. ha szeretnéd, hogy segítsünk az adósságaid kezelésében, akkor tudnunk kell, hogy kinek, mennyi pénzzel és mióta tartozol, van-e folyamatban ellened valamilyen hatósági eljárás (végrehajtás), illetve azt is, hogy mennyit keresel, mire költesz, mert enélkül nem tudunk segíteni. De a személyes adataidat csak akkor kezeljük, ha erre megkéred a BAGázst, azaz a hozzájárulásodat adod.

Ezeket az adatokat a BAGázs munkatársai és önkéntesei láthatják, de mások nem!

 

 • Milyen jogalapunk van az adatkezelésre?

A BAGázs Egyesület, mint Adatkezelő egy civil szervezet, amit azért alapítottunk, hogy segítsük a roma embereket, hogy egyenlő eséllyel induljanak az életben, vagy jobb helyzetbe kerüljenek programjainknak köszönhetően.  Mivel ez a szervezetünk missziója, az adatkezelésre vonatkozó jogalap a GDPR, azaz az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének 6. cikk (1) f. pontja alapján az Egyesület társadalmi missziójából következő jogos érdek. A különleges adatok kezelésének (pl. ha segítünk neked, hogy eljuss szakorvoshoz) a jogalapja az említett Rendelet 9. cikk (2) d. pontja, vagyis nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége. Itt szigorú feltétel számunkra, hogy az adatkezelés csak azokra vonatkozik, akikkel rendszeres kapcsolatban vagyunk a missziónkhoz kapcsolódóan. Fontos, hogy a személyes adatokat a hozzájárulásotok nélkül nem tesszük elérhetővé a szervezeten kívüli személyek számára!

 • Átadjuk-e másnak a személyes adataidat?

Csak kivételes esetekben adjuk át harmadik személynek az adataidat és minden esetben szólni fogunk előtte, hogy milyen adatot, kinek és miért adunk át, mert ehhez neked először hozzá kell járulnod!

Például, ha a segítségünkkel szeretnél felvételizni egy munkahelyre, akkor a munkáltatónak a munkaszerződés megkötéséhez szükséges adatokat elmondjuk, de csak ha ezt kéred tőlünk. Vagy, ha a BAGázs nemzetközi programjában utazol külföldre, akkor az utazás megszervezéséhez szükséges adataidat is megadjuk a külföldi partnereknek, a légitársaságnak vagy a szálláshelynek.

Arra, hogy ezeknek a szervezeteknek, cégeknek, hatóságoknak (jogi nyelven: „harmadik személynek”, vagy „adatfeldolgozónak”) milyen adatokat adhatunk át, szigorú szabályok vonatkoznak, amelyek betartásáért felelősséget vállalunk. Az adatminimalizálás és a célhoz kötöttség elvei alapján csak a legszükségesebb adatokat osztjuk meg másokkal és csakis akkor, ha erre meghatalmazol bennünket.

Felhívjuk figyelmedet, hogy az egyedi ügyekben a nevedben eljárni csak egyedi ügyre vonatkozó, vagy általános, konkrét ügycsoportokat megjelölő, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt   meghatalmazás (egyszerűbben: két tanú által is aláírt meghatalmazás) alapján tudunk!

A BAGázzsal megosztott adataidat mindaddig kezeljük, amíg együttműködsz a szervezetünkkel. A munkánkról, az elért eredményekről azonban anonim módon, névtelenül feljegyzést készítünk, hogy minden év végén mérni tudjuk, hogy a munkánk mennyiben volt hasznos az év során, ezért, ha visszavonod a hozzájárulásodat, akkor is megjelennek majd a hozzád kapcsolódó eredmények a statisztikai adatainkban, de itt már nem lehet beazonosítani, hogy rólad van szó! Azt is fontos elmondanunk, hogy emberi beavatkozás nélküli adatfeldolgozást (mint például egy algoritmus, vagy mesterséges intelligencia igénybevétele) nem végzünk a személyes adataidon!

Természetesen minden szükséges informatikai és adatbiztonsági intézkedést megteszünk azért, hogy az adataid biztonságban legyenek és jogosulatlanul senki ne férjen hozzájuk!

 Például az ügyedre vonatkozó iratokat zárt helyen tároljuk, az online kezelt adatokat jelszóval védjük és korlátozzuk a felhasználók hozzáférését!

Ha az életed jobbra fordul, és már nincs szükséged arra, hogy segítsünk neked, akkor csak jelezned kell nekünk, hogy „felejtsünk el ?” és töröljük az adataidat, akkor ezt természetesen megtesszük. Kivéve, ha ezt a vonatkozó pl. szociális törvények kifejezetten megtiltják a BAGázs számára.

Fontos! Ennek az a következménye, hogy nem fogunk tudni együtt dolgozni, amíg újra meg nem adod személyes adataidat és hozzá nem járulsz a kezelésükhöz.

 • Még néhány példa arra, hogy az adatkezelés kapcsán milyen kérdéseket tehetsz fel nekünk:

Amikor megadod az adataidat valahol, akkor jogod van megkérdezni, hogy

 • Kik és mit fognak tudni rólad?
 • Miért szeretnék ezeket tudni rólad?
 • Meddig fogják őrizni az információkat rólad?
 • Kivel osztják meg az információkat rólad?

Fordulj bizalommal munkatársainkhoz, akik minden érintett adatkezelési kategóriánál – akár egyesével is – szívesen megválaszolják a kérdéseidet!

 • Hol kezeljük személyes adataid?

A munkatársak, önkéntesek sok adatot kezelnek és ehhez számítógépet és megfelelő programokat használnak (pl. Google Drive), hogy semmit se felejtsünk el, ami fontos lehet! Persze, ha nem szeretnél velünk dolgozni tovább, akkor töröljük személyes adataidat, csak szólj nekünk!

 • Milyen jogaid vannak az adatvédelemben?

Amikor a személyes adataidat megadod valahol, akkor a törvény és a jog is véd a visszaélésektől. Ha úgy gondolod, hogy valaki rossz célokra használja a megadott adataidat, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hatósághoz (röviden NAIH-hoz) az alábbi elérhetőségeken fordulhatsz: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail:

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Hivatali kapu: Rövid név: NAIH KR ID: 429616918

Telefon:  +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: https://naih.hu

 

Jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – a lakóhelyed vagy a tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az ezeken a helyeken dolgozó adatvédelmi szakértők kinyomozzák és megbüntetik a visszaéléseket.

Jogod van ahhoz is, hogy

 1. bármikor kérhesd a rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, betekintést,
 2. bármikor kérhesd a hibás adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését, illetve
 • bármikor kérhesd adatait törlését vagy a kezelésük korlátozását. Itt fontos még egyszer megjegyezni, hogy nem lehet olyan adatot törölni, amelynek kezelése jogszabályi kötelezettség, vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges.
 1. Jogod van ahhoz is, hogy kikérd tőlünk a nálunk kezelt adataidat, amit aztán szabadon továbbadhatsz másnak.
 2. Valamint jogod van ahhoz is, hogy tiltakozz az adatkezelés ellen, ha szerinted az adataidat jogalap nélkül vagy a hozzájárulásodtól eltérően kezelik.
 • Ha maradtak kérdéseid, akkor fordulj bizalommal munkatársainkhoz vagy Emőhöz (06-70-252-39-60), illetve a BAGázs adatvédelmi tisztviselőjéhez Dr. Barabás Tamáshoz (06-20-402-49-64).

Illetve itt leírjuk a BAGázs elérhetőségit és egyéb hasznos adatait:

Az Adatkezelő megnevezése       BAGázs Közhasznú Egyesület (röviden „BAGázs”)

Székhely                                          1137 Budapest, Szent István park 10.

Telefon                                            +36703955901

E-mail                                             

Adószám                                         18206634-1-42

Nyilvántartási szám                      01-02-0014179

Nyilvántartó bíróság neve            Fővárosi Bíróság

Adatvédelmi tisztviselő                dr. Barabás Tamás, 06 20 402- 4964,

 • Összefoglaló arról, hogy milyen ügyekben segít a Bagázs

Családkoordináció, ahol egyénileg és családtagjaiddal közösen segítjük a változást, konkrétan az alábbiakban:

Felnőtteket segítő  programok

 1. „Hivatali ügyintézés és hatóságok előtti támogató képviselet”
 • okmányok, személyes iratokkal kapcsolatos ügyintézés (pl.: elveszett okmányokkal kapcsolatos ügyintézés-pótlás)
 • társadalombiztosítási ügyek (pl: tb kártya ügyintézés, táppénzes papír intézése)
 • munkaerőpiaci program: munkaügyi (pl: segítség önéletrajz íráshoz, munkanélküli hivatalban ügyintézés során, munkába állás során: ügyintézés a munkáltatóval, munkaszerződés, betanítás)
 • egészségügyi ügyintézés (pl: kíséret az eü ellátásra, nőgyógyászati ellátásra történő eljutás támogatása, szenvedélybetegségeket ellátó rendszerbe való bekerülés és bennmaradás támogatása, oltás regisztráció)
 • gyermekvédelem (pl: szülők segítése hatósági eljárásban)
 • jogi támogatás (pl: tulajdonviszonyok, lakhatás-népességnyilvántartás, ingatlan végrehajtások, támogatás hatósági ügyintézés során, igénylés, szociális ellátások igénylése, e-ügyintézés)
 • adósságkezelés (pl: magán jellegű adósságok, köztartozások, végrehajtási eljárások, képviselet meghatalmazással hitelezők felé, képviselet meghatalmazással szolgáltatások igénylésére)
 1. „Oktatás, képzés, kultúra”
 • felnőtt oktatási program (pl: iskoláztatási információk, bizonyítványok kikérésében segítség, jutalomkirándulások esetén intézményi belépésekhez szükséges adatok, email címek-google fiók-facebook profil létrehozásában segítség, online tanulás kapcsán nyújtott segítség-rendszerhasználat)
 • utazás, kirándulás (program része jutalomkirándulás, teljes körű ügyintézés – jegyek, szállás, kísérés, tolmácsolás)
 • egyéni célok támogatása kapcsán felmerülő adatkezelés (pl: jogosítvány, nyelvvizsga, sporttevékenység támogatása)
 1. „Hírek és sajtó”
 • kommunikáció, érdekképviselet (fénykép, élménybeszámolók, sajtó (tv, rádió, stb.) megjelenések

A fenti adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) 12-22. cikkeiben foglaltak alapján készült!

Adatkezelési tájékoztató 

telepeken zajló gyerek programokhoz

(részletes verzió)

Adatkezelő: Bagázs Egyesület (e-mail cím: ; székhely: 1137 Budapest, Szent István park 10.; Bagázs iroda: +36 70 395 5901; Adószám: 18206634-1-41)

 • Mi ennek a tájékoztatónak a célja?

A BAGázsban sok programot szerveszünk azért, hogy új élményeket szerezhessetek, sportolhassatok, illetve tanulhassatok szabadidőtökben is, nem csak az iskolában. Ezeket a programokat azonban csak akkor tudjuk megszervezni nektek, ha közben kezeljük a személyes adataitokat. 

Mik is azok a személyes adatok?

Személyes adat mindaz, ami téged jellemez, amik segítségével be tudnak azonosítani, mint valaki. Pl. neved, lakcímed, email címed, vagy akár a telefonszámod. Ezeket az adatokat sokszor kötelező megadni pl., hogy iskolába járhass, benne lehess a focicsapatban, stb. Ezeken kívül vannak további olyan információk rólad, ún. különleges személyes adatok, amik rád egyénileg jellemzők, de ezeket nem kötelező senkinek sem elmondani, csak, ha szeretnéd. Pl. ha beteg vagy.

Ugyanakkor a BAGázs komolyan veszi a jogaidat, ezért ennek a tájékoztatónak is az a célja, hogy részletesen, alaposan és világosan elmagyarázzuk a BAGázs munkája során történő adatkezelést és megmutassuk, hogy szigorúan betartjuk a jogszabályokat. 

Azt például tudtad, hogy a munkatársaink és önkénteseink titoktartási nyilatkozatot írnak alá, mielőtt bekapcsolódnak a telepi munkába?

Az Európai Unió hozott egy rendeletet (GDPR vagy másképpen általános adatvédelmi rendelet), ami védi az emberek személyiségi jogait az EU minden országában. Számunkra nagyon fontos a törvényes működés, ezért arra kérünk, hogy figyelmesen nézd meg ezt a tájékoztatót és a videót és ezt követően döntsetek arról – te és a szüleid -, hogy továbbra is akartok-e a BAGázs programjaiban részt venni? A részvétel egyenes következménye az, hogy a személyes adataidat a BAGázs megismeri és kezeli.

Az adataitok kezelésénél van egy nagyon szigorú feltétel számunkra, csak akkor szabad tudnunk ezeket, ha te már elmúltál 16 éves, vagy a szüleid beleegyeztek. A munkatársak és az önkéntesek sok rád vonatkozó adatot kezelnek és ehhez számítógépet és megfelelő programokat használnak, hogy ne felejtsenek el semmit, ami fontos lehet. Ezeket az adatokat a BAGázs munkatársai és önkéntesei láthatják, de mások nem!

Persze, ha már nem szeretnél velünk dolgozni és a programjainkra járni, akkor szólj nekünk és töröljük az adataidat. 

 • Milyen jogalapunk van az adatkezelésre? 

A BAGázs Egyesület, mint Adatkezelő egy civil szervezet, amit azért alapítottunk, hogy segítsük a roma embereket, hogy egyenlő eséllyel induljanak az életben, vagy jobb helyzetbe kerüljenek programjainknak köszönhetően.  Ezért dolgozunk, így az adatkezelésre vonatkozó jogalap a GDPR, azaz az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének 6. cikk (1) f. pontja alapján az Egyesület céljaiból következő jogos érdek. A különleges adatok kezelésének (pl. ha segítünk neked, hogy eljuss szakorvoshoz) a jogalapja az említett Rendelet 9. cikk (2) d. pontja, vagyis nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége.

Itt szigorú feltétel számunkra, hogy az adatkezelés csak azokra vonatkozik, akikkel rendszeres kapcsolatban vagyunk. Fontos, hogy a személyes adatokat a hozzájárulásod (illetve szüleid hozzájárulása) nélkül nem tesszük elérhetővé a szervezeten kívüli személyek számára!

 • Átadjuk-e másnak a személyes adataidat?

Csak kivételes esetekben adjuk át harmadik személynek az adataidat és minden esetben szólni fogunk előtte, hogy milyen adatot, kinek és miért adunk át, mert ehhez neked, illetve a szüleidnek először hozzá kell járulnotok!

Például, ha a segítségünkkel mész táborozni, akkor a szükséges adatokat elküldjük a tábor szervezőinek vagy a szálláshelynek. 

Arra, hogy ezeknek a szervezeteknek, cégeknek, hatóságoknak (jogi nyelven: „harmadik személynek”, vagy „adatfeldolgozónak”) milyen adatokat adhatunk át, szigorú szabályok vonatkoznak, amelyek betartásáért felelősséget vállalunk. Az adatminimalizálás és a célhoz kötöttség elvei alapján csak a legszükségesebb adatokat osztjuk meg másokkal és csakis akkor, ha erre te, illetve a szüleid meghatalmaznak bennünket.

A BAGázzsal megosztott adataidat mindaddig kezeljük, amíg részt veszel a programjainkban. A munkánkról, az elért eredményekről azonban névtelenül feljegyzést készítünk, hogy minden év végén mérni tudjuk, hogy a munkánk mennyiben volt hasznos az év során, ezért, ha visszavonod a hozzájárulásodat, akkor is megjelennek majd a hozzád kapcsolódó eredmények a statisztikai adatainkban, de itt már nem lehet beazonosítani, hogy rólad van szó! 

Azt is fontos elmondanunk, hogy emberi beavatkozás nélküli adatfeldolgozást (mint például egy algoritmus, vagy mesterséges intelligencia igénybevétele) nem végzünk a személyes adataidon!

Természetesen minden szükséges informatikai és adatbiztonsági intézkedést megteszünk azért, hogy az adataid biztonságban legyenek és jogosulatlanul senki ne férjen hozzájuk!

 Például az ügyedre vonatkozó iratokat zárt helyen tároljuk, az online kezelt adatokat jelszóval védjük és korlátozzuk a felhasználók hozzáférését! 

Ha az életed jobbra fordul, és már nincs szükséged arra, hogy segítsünk neked, akkor csak jelezned kell nekünk, hogy „felejtsünk el” és töröljük az adataidat, akkor ezt természetesen megtesszük. Kivéve, ha ezt a vonatkozó pl. szociális törvények kifejezetten megtiltják a BAGázs számára. 

Fontos, hogy ennek az a következménye, hogy nem fogsz tudni részt venni a programjainkban, amíg meg nem adod újra a személyes adataidat és hozzá nem járulsz te, illetve a szüleid a kezelésükhöz. 

 • Még néhány példa arra, hogy az adatkezelés kapcsán milyen kérdéseket tehetsz fel nekünk: 

Amikor megadod az adataidat valahol, akkor jogod van megkérdezni, hogy

 • Kik és mit fognak tudni rólad?
 • Miért szeretnék ezeket tudni rólad?
 • Meddig fogják őrizni az információkat rólad?
 • Kivel osztják meg az információkat rólad?

Fordulj bizalommal munkatársainkhoz, akik minden érintett adatkezelési kategóriánál – akár egyesével is – szívesen megválaszolják a kérdéseidet! 

 • Milyen jogaid vannak az adatvédelemben?

Amikor a személyes adataidat megadod valahol, akkor a törvény és a jog is véd a visszaélésektől. 

Ha úgy gondolod, hogy valaki rossz célokra használja a megadott adataidat, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hatósághoz (röviden NAIH-hoz) az alábbi elérhetőségeken fordulhatsz: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail:  

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Hivatali kapu: Rövid név: NAIH KR ID: 429616918

Telefon:  +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: https://naih.hu

Jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – a lakóhelyed vagy a tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az ezeken a helyeken dolgozó adatvédelmi szakértők kinyomozzák és megbüntetik a visszaéléseket. 

Jogod van ahhoz is, hogy

 1. bármikor kérhesd a rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok megtekintését,
 2. bármikor kérhesd a hibás adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését, illetve
 3. bármikor kérhesd adatait törlését vagy a kezelésük korlátozását. Itt fontos még egyszer megjegyezni, hogy nem lehet olyan adatot törölni, amelynek kezelése jogszabályi kötelezettség, vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges.
 4. Jogod van ahhoz is, hogy kikérd tőlünk a nálunk kezelt adataidat, amit aztán szabadon továbbadhatsz másnak.
 5. Valamint jogod van ahhoz is, hogy tiltakozz az adatkezelés ellen, ha szerinted az adataidat jogalap nélkül vagy a hozzájárulásodtól eltérően kezelik.
 • Ha maradtak kérdéseid, akkor fordulj bizalommal munkatársainkhoz vagy Emőhöz (06-70-252-39-60), illetve a BAGázs adatvédelmi tisztviselőjéhez Dr. Barabás Tamáshoz (06-20-402-49-64).

Illetve itt leírjuk a BAGázs elérhetőségeit és egyéb hasznos adatait:

Az Adatkezelő megnevezése BAGázs Közhasznú Egyesület (röviden „BAGázs”)

Székhely 1137 Budapest, Szent István park 10.

Telefon +36703955901

E-mail

Adószám 18206634-1-42

Nyilvántartási szám 01-02-0014179

Nyilvántartó bíróság neve Fővárosi Bíróság

Adatvédelmi tisztviselő dr. Barabás Tamás, 06 20 402- 4964,

 • Összefoglaló arról, hogy milyen ügyekben segít a Bagázs

Családkoordináció, ahol egyénileg és családtagjaiddal közösen segítjük a változást, konkrétan az alábbiakban:

Gyerekeket segítő programok          

 1. Hivatali ügyintézés és hatóságok előtti támogató képviselet során:
 • Az okmányokkal, személyes iratokkal kapcsolatos ügyintézés (pl. elveszett iratok pótlása) körében segítséget kérők adott okmányain szereplő személyes adatait a segítséget nyújtó, illetve a családkoordinációs rendszerben a segítséget kérő személlyel dolgozó munkavállalók és önkéntesek megismerik.
 • A társadalombiztosítási ügyintézés (pl. TB kártyával kapcsolatos ügyintézés) körében segítséget kérők vonatkozó személyes adatait a segítséget nyújtó, illetve a családkoordinációs rendszerben a segítséget kérő személlyel dolgozó munkavállalók és önkéntesek megismerik.
 • Az Egészségügyben előforduló ügyek intézése, illetve vizsgálatok (pl. tinédzser nőgyógyászati vizsgálatra kísérés), vagy bármely egészségügyi ellátás igénybevétele (pl. szenvedélybetegségeket ellátó rendszerbe való bekerülés és bennmaradás támogatása, vagy gyerekek speciális ellátásának támogatása – logopédus, mozgásfejlesztés -, fogyatékosságesetén szakemberhez, szakellátásba való bejutás és bennmaradás támogatása) kapcsán segítséget kérők vonatkozó személyes adatait a segítséget nyújtó, illetve a családkoordinációs rendszerben a segítséget kérő személlyel dolgozó munkavállalók és önkéntesek megismerik. 
 • A gyermekvédelmi hatósági eljárással (pl. gyermekek segítése a hatósági eljárásban) kapcsán segítséget kérők vonatkozó személyes adatait a segítséget nyújtó, illetve a családkoordinációs rendszerben a segítséget kérő személlyel dolgozó munkavállalók és önkéntesek megismerik. 
 1. Oktatás, képzés, kultúra:
  • A köznevelési intézményekkel összefüggő ügyintézés (pl. iskoláztatási információk, óvodai, illetve iskolai beiratkozás, online oktatás kapcsán rendszerhasználati segítség-kréta jelszó, belépés, facebook fiók, emailcím létrehozása, okmányok – diákigazolvány – igénylése, felvételi eljárás) kapcsán segítséget kérők vonatkozó személyes adatait a segítséget nyújtó, illetve a családkoordinációs rendszerben a segítséget kérő személlyel dolgozó munkavállalók és önkéntesek megismerik.
  • A tehetséggondozással összefüggő ügyintézés (pl. különórák szervezése, tehetséggondozó intézményekbe, csoportba való bekerülés és bennmaradás támogatása) kapcsán segítséget kérők vonatkozó személyes adatait a segítséget nyújtó, illetve a családkoordinációs rendszerben a segítséget kérő személlyel dolgozó munkavállalók és önkéntesek megismerik.
  • Oktatási, kulturális programhoz kapcsolódó kiránduláson, utazáson (pl. teljes körű ügyintézése a belépőjegyek, utazás, esetlegesen szállás és tolmácsolás kapcsán) részt vevő telepi gyerekekkel dolgozó munkavállalók és önkéntesek, valamint a családkoordinációs rendszerben a segítséget kérő személlyel dolgozó munkavállalók és önkéntesek a vonatkozó személyes adatokat megismerik.
  • Egyén egyéni célok támogatása (pl. nyelvvizsga megszerzésének, sporttevékenységnek a támogatása – nevezések sportversenyekre -) kapcsán segítséget kérők vonatkozó személyes adatait a segítséget nyújtó, illetve a családkoordinációs rendszerben a segítséget kérő személlyel dolgozó munkavállalók és önkéntesek megismerik.
 2. Hírek és sajtó:
  • érdekképviselet és a nyilvánosság előtti kommunikáció támogatása (pl. sajtómegjelenések, fényképek, élménybeszámolók).

A fenti adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) 12-22. cikkeiben foglaltak alapján készült!

Adatkezelési tájékoztató

Képfelvételek rögzítéséhez (térfigyelő kamerás megfigyeléshez)

A Bagázs Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: “Adatkezelő”) elkötelezett az információs önrendelkezési jogok védelme iránt. E tájékoztató célja, hogy az Egyesület munkatársai, bagi és dányi romatelepen élő kedvezményezettjei, illetve a Bag, Liget utca 26. szám alatti, valamint a Dány, Dózsa utca 44. szám alatti közösségi tereket látogató vendégeinek bemutassa a térfigyelő kamerák működtetésével összefüggő adatkezelést.

A kezelt személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat, panaszt az alábbi elérhetőségeken keresztül fogadjuk:

Az Adatkezelő megnevezése: BAGázs Közhasznú Egyesület

Székhely: 1137 Budapest, Szent István park 10.

Telefon: +36703955901

E-mail:

Adószám: 18206634-1-41

Nyilvántartási szám: 01-02-0014179

Nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Bíróság

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Barabás Tamás, 06 20 402- 4964,

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő bagi és dányi telkeken használatában lévő konténer házain online kapcsolattal rendelkező vagyon- és személy védelmi célú térfigyelő  kamerás megfigyelést folytat.

A konténerházakban az Egyesület elhelyezett számítástechnikai, illetve egyéb (pl. fűtéshez és híradástechnikához szükséges – eszközök védelmét térfigyelő kamerás megfigyeléssel biztosítja. A kamerafelvételek a közösségi térben előforduló esetleges lopások, rongálások, illetőleg az ott tartózkodó személyekkel szembeni inzultusok megelőzésére, tisztázására, szükség esetén mediációs eljárás lefolytatására, súlyosabb esetben rendőrségi feljelentést követő eljárásban bizonyítékként szolgálnak.

Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen jogalapon?

A természetes személyekről készült képfelvétel, amennyiben az nem magáncélból készült és a természetes személy azonosítható rajta az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján (továbbiakban: GDPR) személyes adatnak minősül. A BAGázs közösségi terén rögzített képfelvételek kezelésének jogalapja 6. cikk (1) (f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke, mivel a térfigyelő kamerás megfigyelés vagyon- és személyvédelmi célból történik.

A konténerházaknál elhelyezett egy belső kamera a teljes belső teret figyeli, a két külső kamera (első és hátsó) a konténerek bejáratát és az előtte lévő területet, valamint a hátsó udvart figyelik.

Az adatkezelés időtartama

A kamerák csak online képet rögzítenek virtuális szerveren, a védendő vagyontárgyra, vagy munkavégzési helyre irányulnak, illetve a rögzített képfelvételek törlése a rögzítést követő 16. napon megtörténik. Ennek indoka, hogy a közösségi konténer nem állandó jelleggel üzemel.

A személyes adatok címzettjei:

A tárolt adatokhoz csakis korlátozott felhasználási joggal a BAGázs megbízott munkatársa vagy admin jogosultsággal rendelkező munkatársa fér hozzá, valamint a kamerák javításáért és karban tartásáért felelős szerelő.

Igénybe vett adatfeldolgozó:

Damatech-Hungary Kft.

1077 Budapest, Rottenbiller u. 44.

Adószám: 26365598-2-42

A külföldi (EU/EGK országokon kívüli) adattovábbításról és a profilalkotásról

A térfigyelő kamerás megfigyelés során az adatkezelő nem továbbít képfelvételeket az EU/EGK országokon kívül bejegyzett adatkezelőhöz, vagy adatfeldolgozóhoz.

A BAGázs közösségi terein tartózkodók jogairól (adatkezelési jogi szaknyelven az “érintetti” jogokról)

A térfigyelő kamerás megfigyeléssel kapcsolatban zajló adatkelések tekintetében joga van a tájékoztatáshoz, amely magában foglalja azt a jogot, hogy személyes adataihoz hozzáférjen. Amennyiben már nem szeretné, hogy az önre vonatkozó adatokat az Egyesület kezelje, azok törléséhez való jogát (másnéven az elfeledtetéshez való jog) is gyakorolhatja, amennyiben tudomására jut, hogy az adatkezelő a megjelölt időtartamon túl kezeli személyes adatait. Itt fontos megjegyezni, hogy az Adatkezelő nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi, vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges (pl. büntetőeljárásban felhasznált képfelvételek). Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatait jogalap nélkül kezeljük ez ellen tiltakozhat. Joga van a panasztételhez és a bírósági jogorvoslathoz, mellyel kapcsolatos útmutató ebben a tájékoztatóban is olvasható. Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az e tájékoztatóban megjelölt értesítési címünk bármelyikére megküldheti.  Megkeresését 30 napon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) és a Bírósághoz fordulás joga

A NAIH-nál Ön, illetve bárki bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím:

A honlap URL-je: http://www.naih.hu

Az információs önrendelkezés (érintetti) jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az adatkezelés során az adatkezelés jelentette kockázatokkal arányos intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Megteszi azokat az intézkedéseket (ld. technikai eszközök és szervezési intézkedések alkalmazása, belső szabályzat), amelyek csökkentik a személyes adatok kezelésével járó kockázatokat, illetve megakadályozzák a személyes adatok véletlen, vagy jogellenes tevékenység eredményeképpen bekövetkező sérülését, megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, vagy megváltoz(tat)ását.

Tájékoztató tartalma a következő jogszabályok rendelkezéseivel összhangban készült

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról