Társadalmi változás a helyi közösség összefogásával – A Different Bag projekt tapasztalatai

„A Different Bag” kezdeményezésünkbe a Civic Europe támogatásával vágtunk bele 2021-ben, hogy bebizonyítsuk különböző háttérrel és érdekeltségekkel rendelkező emberek is képesek egy közös célért hatékonyan együttműködni és változásokat elérni. A Civik Europe olyan civil szervezetekkel szeretett volna együttműködni, akik már korábbi projekt tapasztalatokkal is rendelkeznek és egy ideje aktívan jelen vannak egy közösség életében, de nyitottak új stratégiák kidolgozására és egy új projekt indítására. A Civic Europe-al közös projektünk lezárult, így most szeretnénk beszámolni a tapasztalatokról.

A telepen lévő erős jelenlétünknek, a helyi közösséggel folytatott mindennapos kommunikációnak köszönhetően beazonosíthatóvá váltak azok a problémák, amiket a telepen élők a legégetőbbnek éreztek és amik mentén meg lehetett kezdeni a közös munkát, különböző stratégiákat kidolgozni. Illetve felismertük azt is, hogy ezen problémák gyökerei sok esetben mennyire összefonódnak, kölcsönösen generálják egymást. A különböző témákra pedig különböző munkacsoportok jöttek létre.

A projekt egyik fő témája az utcákon és üres telkeken keletkező szemét, illetve a szemetelés gyakorlatának csökkentése lett.

A probléma egyik oka a családok helytelen hulladékgazdálkodása, illetve a folyamat során rájöttünk, hogy sok esetben az utcán, üres telkeken lévő szemetet máshonnan érkezők rakják le illegálisan a telep kevésbé frekventált részein.

Ezt követően egyenként elkezdtünk foglalkozni a családokkal, támogatást nyújtottunk abban, hogyan tudják jobban csökkenteni háztartási hulladékuk mennyiségét, és hogyan kezeljék megfelelőbben azt. Ezzel párhuzamosan pedig elindultak az önkormányzattal együttműködve az illegális hulladéklerakás felszámolását célzó munka.

Azokat a családokat, akik dolgoztak azon, hogy környezetük szebb és élhetőbb legyen különböző növényekkel és virágokkal támogattuk.

Ősz végén a Fáklya csoport szervezésében telepen élők és önkéntesek közreműködésével megvalósuló szemétgyűjtő napon, 3 parcellányi területet szabadítottunk fel az illegális szeméttől, füvet nyírtunk és felszedtük az utcai szemetet is. Az ezt követő hétvégén egy-egy gyümölcsfát választhattak kertjükbe a projektben résztvevő családok.

A projekt másik fő célja a telepen élők támogatása a felelős állattartás gyakorlatának elérése érdekében, illetve ezáltal az, hogy minél kevesebb kóbor kutya legyen a telepen.

Elsősorban szerettük volna a bagi telepen élők körében felhívni a figyelmet a felelős kutyatartás fontosságára és támpontokat, támogatást nyújtani ezek megvalósítására. Emellett otthont találni a gazdátlan kutyáknak, illetve a gazdás kutyák oltása, chipelése és ivartalanítása is megkezdődött a családokkal együttműködve. Munkacsoportot hoztunk létre, ami együttműködött az Állatorvostudományi Egyetemmel és kutyákkal foglalkozó szervezetekkel. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Bagázs fő profilja nem a kutyák helyzete, így segítséget kértünk olyanoktól, akik szakértői a témának. 

A munkacsoport a program lezárultával is folytatódik, azóta újabb önkéntesekkel bővült és idéntől különböző programjainkba is beépítjük a felelős állattartással kapcsolatos tudnivalókat.

A telepen élők által beazonosított problémák közül foglalkozni kezdtünk a közüzemi tartozások, illetve illegális közüzemi fogyasztás témájával is.

Ezek a tényezők szintén mélyítik a telep és a falu lakói közötti távolságot, fokozzák a fizikai és társadalmi szegregációt egyaránt.

A bagi telepen élőkkel folytatott megbeszélések folyamán kiderült, hogy az illegális közüzemi fogyasztás szintén egy olyan probléma, ami fokozza a szegregációt fizikai és társadalmi értelemben is a telep és a falu másik része között és mélyíti a telepen élőkkel szemben kialakult sztereotípiákat.

Ebben az évben étrehoztunk egy adósságkezelő csoportot és tizenegy családdal kezdtük meg a közös munkát a villany- vagy csatornahálózat bekötéséért, valamint az adósságtörlesztés lehetséges útjainak feltárását.

Már a projekt elindulásakor célul tűztük ki idővel egy tevékeny helyiekből álló csoport összehívását, hiszen bármilyen változás is indul útjának a 2021-es évben csak akkor lesz fenntartható az elért állapot, ha a telepen élők szószólóivá válnak ezeknek a kezdeményezéseknek.

Elkezdtük beazonosítani a helyi közösség azon tagjait, akik elkötelezettek lehetnek arra, hogy felemeljék szavukat a közösséget érintő kérdésekben. Így született meg augusztusban a Fáklya csoport.

A Fáklya csoport tagjai olyan bagi telepen élő emberek lettek, akik már régóta szeretnének változásokat eszközölni saját közösségükben, lakókörnyezetükben, de eddig nem találták a megfelelő platformot és támogatást sem kaptak ebben. Hozzájuk csatlakozott a Bagázs néhány önkéntese és munkatársa.

A Bagázs konténerében és külső helyszínen tartott rendszeres ülések alkalmával sikerült megállapodni a közös munka alapjaiban, illetve beazonosítani azokat a témákat, amik mellett el tudnak a csoport tagjai köteleződni, nem meglepő  módon ezek a célok összhangban voltak a projekt kitűzött céljaival.

Különböző munkacsoportok alakultak a Fáklyán belül. Az első munkacsoport azért felelős, hogy rendszeresen látogassa a családokat, növelje tudatosságukat a témákkal kapcsolatban és hogy vegyenek részt a Fáklya által szervezett akciókban. A második csoport a Fáklya akcióinak szervezéséért felelős, a harmadik pedig a külső kommunikációért a helyi közösség és a falu felé is, illetve az ezek közti diskurzus megteremtéséért. 

A projekt megvalósítása során időnk és energiánk nagy részét töltöttük azzal, hogy beszélgettünk az érintettekkel, közösen helyi problémákat azonosítottunk, illetve ezek felszámolása idővel megoldást jelenthet a belső feszültségek, a diszkrimináció és a szegregáció csökkentésére.

A projekt során a feszültségeket, előítéleteket, szegregációt két szinten kezeltük: egyrészt olyan eseményeket szerveztünk és támogattunk, amelyek azonnali hatást gyakoroltak a telepen élőkre (fák, virágok, szemétszállítás, kutyaoltás, chipezés és ivartalanítás, villanyszerelés stb.) célja a helyi közösség motiválása, valamint a telep és a falu többi része közötti fizikai és társadalmi szegregáció csökkentése, ami végül csökkenti a feszültségeket is.

Azonban a fő változás a közösségen belüli és a közösség és a helyi intézmények között megvalósuló nyitottabb és rendszeresebb kommunikáció megteremtése lett.  

A jövőben a Fáklya csoport, olyan témákkal foglalkozik majd, amelyeket maga a helyi közösség választ. Hiszünk abban, hogy ez az aktivista csoport képes lesz felszólalni, jogait képviselni az önkormányzattal és más kívülről érkező szövetségesekkel együttműködve, ezzel együtt a Bagázs fokozatosan megpróbál majd hátralépni, és hagyni a helyi érdekérvényesítő csoportot, illetve a helyi közösséget tevékenyen együtt dolgozni.

Ha szerinted is fontosak az olyan kezdeményezések, ahol maga a helyi közösség aktivizálódik és válik a változás motorjává, akkor támogasd Te is munkánkat!