A Bagázs Közhasznú Egyesület Digitális Oktatás intervenciójának bemutatása és értékelése

A Bagázs Közhasznú Egyesület két Pest megyei szegregátumban dolgozik a roma integrációért. Az iskolai digitális munkarend és a kijárási korlátozások bejelentése után kialakítottunk egy, a gyermekek távoktatását támogató programot. A program keretében támogattuk a szegregátumokban élő, többségében roma családokat abban, hogy meg tudják teremteni az online tanuláshoz szükséges infrastruktúrát. Amelyik családnak nem volt megfelelő eszköze a távoktatásban való részvételhez, annak tabletet, okostelefont adtunk kölcsön, amelyeken mobilinternetet tudtak használni. Az egyesület munkatársai segítettek elsajátítani a szülőknek, és a gyermekeknek az alapvetően szükséges felhasználói ismereteket. Ezt követően pedig önkénteseket toboroztunk és képeztünk arra, hogy heti 2-3 alkalommal online videóhívás formájában találkozva a gyermekekkel, segítsenek nekik az iskolai feladataik elérésében, értelmezésében és elvégzésében.

Az intervenció egyik erőssége, hogy a rendszeres, egyéni figyelem nagyban hozzájárulhat a gyermekek tanulás iránti motivációjának fenntartásához. Az önkéntesek a videóhívás keretében tudatosan építettek be a foglalkozásokba olyan elemeket, mint a kötetlen beszélgetés, játékok (pl. barkóba, messenger játékok, filterek használata), amelyet egy-egy elvégzett feladatot követően jutalmul kaphattak a gyermekek. Illetve amennyiben a gyermekek rendszeresen tanultak, részt vettek az alkalmakon, úgy a karantént követően közös jutalomkirándulásra mehettek az önkéntesekkel. Kezdetben idegen volt a szegregátumban élő gyermekek számára a videóhívásban való részvétel, sokan nagyon félénkek voltak, nem mertek beszélni, bekapcsolódni például egy csoportos hívásba. A program keretében egy idő után bizonyos időközönként a tanítójukkal közös videóhívásban is tanultak a gyermekek, valamint az önkéntesek támogatásával idővel be tudtak kapcsolódni az osztálytársaikkal közös online órákra. Ez a fajta társas támogatás szintén pozitív hatással lehetett tanulásba tett erőfeszítésük fenntartására, esetleges növelésére.

A Bagázs munkatársai és a gyermekeket támogató önkéntesek nem csak a gyermekkel, hanem szülőkkel is tartották a kapcsolatot. A konzultációk során igyekeztek edukációt nyújtani számukra, majd támogatni őket abban, hogy hogyan tudnak minél optimálisabb rendszert és környezetet kialakítani a gyermekek otthoni tanulásához. Emellett a gyermekekkel online tanuló önkéntesek is törekedtek rá, hogy strukturálják a gyermekek idejét azzal, hogy minden nap, minden héten ugyan abban az időpontban tanultak velük.

A program során nem csak a gyermekekkel és a szüleikkel, hanem az őket tanító pedagógusokkal is egy intenzív közös munka zajlott. A Bagázs munkatársai folyamatosan egyeztettek a pedagógusokkal a gyermekek körülményeiről, fejlődéséről, a problémák lehetséges megoldásairól. Továbbá igyekeztek támogatni a szülőket abban, hogy ők maguk is lépjenek kapcsolatba a tanítókkal, például azáltal, hogy megtanulják lefotózni és elküldeni a gyermekük által elvégzett feladatokat. Ez azért volt kiemelten fontos, hiszen a szülői bevonódás mértékének növelése nagyban befolyásolja a gyermek tanulási sikerességét.

A kutatás eredményei alátámasztják, hogy a Bagázs Közhasznú Egyesület által kidolgozott program adekvát, és hatékony támogatási mód lehet a szegregátumokban élő gyerekek számára a távoktatás során, hiszen hangsúlyt helyez azon tényezők fejlesztésére, amelyek szignifikáns prediktorai a tanulási sikerességnek.

Meglátásunk szerint egy civil szervezet abban tud segíteni a hátrányos helyzetben élő családoknak és a helyi intézményeknek, hogy betölti azt a szerepet, amire az intézményeknek nincsen erőforrása, vagy nincsenek hatékony módszerei. Emellett segít az intézményeknek és a családoknak is reflektálni a helyzetre, és levonni a tanulságokat, következtetéseket, amelyek alapján a jövőben hatékonyabban működhetnek. Szerepe lehet továbbá abban, hogy ezen következtetéseket kihangosítsa, kommunikálja, így strukturális szintre emeli az így megszerzett tudást és tapasztalatot, hogy az ne csak helyi szinten legyen jótékony hatással, hanem strukturális változásokat is eredményezhessen.

Kassai Réka és Szilveszter Áron